3 & 4 juli '21

Een vervangprogramma voor de driejaarlijkse Kattenstoet.

  • 3 fietstochten
  • Familievriendelijk
  • Ongeveer 20 kilometer
  • Tickets zodra er duidelijkheid is
Kattenkronkels