Win Tickets

Win elke week een duoticket voor de Kattenstoet

Elke vrijdag maak je kans op een Kattenstoet-duoticket voor één van de tribunes op de Grote Markt.

Speel het spel op Instagram, deel jouw score en tag @Visit_Ieper in jouw verhaal. (Zorg ervoor dat jouw profiel niet privé staat, zodat we jouw score ook kunnen zien).

Hoe speel je mee?

 • Klik op de knop hieronder of de afbeelding.

   

 • Speel het spel door met jouw neus de kat zo hoog mogelijk te laten springen.
 • Deel jouw eindscore openbaar op jouw Instagramverhaal en
  tag @Visit_Ieper.

   

 • Wie de hoogste score haalt op vrijdag, voor 16 uur, die wint twee tribunetickets voor de Kattenstoet.

  Je maakt kans op volgende dagen:
  Vrijdag 5 april
  Vrijdag 12 april
  Vrijdag 19 april
  Vrijdag 26 april
  Vrijdag 3 mei

 • Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

 1. Je neemt deel door het AR-spel “Kattenstoet 2024” mee te spelen en openbaar te posten op jouw instagramverhaal. Lachen naar de camera, want je gezicht moet ook in beeld staan!
  De instagramaccount van Toerisme Ieper moet getagd worden in jouw story. (@visit_ieper).
  Enkel je eerste deelname is geldig en de score in het scorevak geldt als ingediende score.
  Door deel te nemen verklaar je je akkoord met dit wedstrijdreglement.
 2. De persoon met de hoogste score op vrijdag om 16 uur, is de winnaar. 
  Je maakt kans op vrijdag 5 april, 12 april, 19 april, 26 april en 3 mei 2024.
  Op andere weekdagen mag je oefenen. Enkel jouw score van de vrijdag telt mee om te winnen.
 3. De winnaar wint twee tribunetickets (Grote Markt) voor de Kattenstoet op zondag 12 mei.
 4. De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd, via het instagramprofiel waarmee deelgenomen werd aan de wedstrijd.
 5. Toerisme Ieper behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
  Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op deze pagina.
 6. Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door Toerisme Ieper, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar toerisme@ieper.be.
 7. In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat Toerisme Ieper de meegedeelde persoonsgegevens zal verwerken in het kader van de wedstrijd.
  De gegevens kunnen worden aangewend voor andere promotionele  doeleinden van Toerisme Ieper. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met toerisme@ieper.be.
 8. Bij vragen of problemen kun je terecht bij contactpersoon: Wesley Butstraen via toerisme@ieper.be